تصویرگران و موسیقیدانان

مجید انتظامی

 

مجید انتظامی آهنگساز و نوازنده "ابوا"، فرزند عزت الله انتظامی است که موسیقی ماندگار او در فیلمهایی چون "از کرخه تا راین"، "بوی پیراهن یوسف"، "آژانس شیشه ای"، "دوئل" و ... همیشه در یادها باقی است.