شاهان و حاکمان قبل از انقلاب اسلامی

رضا شاه پهلوی

 

رضا پهلوی، معروف به رضاخان، افسر قزاق بی‏سواد و قماربازی از ایل پالانی بود که توانست با حمایت تام انگلیسی ها به قدرت برسد و مؤسس سلسله پهلوی در ایران شود. 

 

محمد رضا پهلوی

 

محمدرضا پهلوی، ملقب به شاهنشاه آریامهر، دومین شاه سلسلهٔ پهلوی و آخرین پادشاه ایران که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، از ایران گریخت و پس از 18 ماه آوارگی در مصر درگذشت.