روشنفکران و اندیشمندان

علی بن احمد جمالی

 

علاءالدین علی بن احمد بن محمد جمالی رومی، مشهور به زنبیلی و ملقب به علاءالدین‌ رومی‌ و صوفی ‌علی‌ جمالی‌، فقیه‌ و شیخ‌الاسلام‌ حنفی ‌در دوره‌ عثمانی‌، مقارن با قرن دهم هجری بود.

 

دکتر علی شریعتی

 

علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی، نویسنده، تاریخ شناس، پژوهشگر دینی، مبارز و فعال سیاسی و مذهبی و از جامعه‌ شناسان و نظریه ‌پردازان سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود. از مهمترین فعالیت‌های این روشنفکر دینی تلاش برای زنده نگه داشتن مذهب و سنت در جامعه قدیم ایران و مبارزه با سلطه طاغوت و بیدارگری نسبت به سلطنت وقت بود. از زمان انقلاب تاکنون نقدها و تجلیل‌های زیادی پیرامون آثار، آراء و تأثیراتی که او بر چند دههٔ معاصر ایران گذاشته است، وجود دارد.