داریوش فروهر

داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران بود. وی در دوران نخست وزیری مصدق، رهبری حزب ملت ایران را در دست داشت. پس از کودتای 28 مرداد، داریوش فروهر بخاطر مبارزات خود برای اجرای قانون اساسی مشروطه ،14 سال را در زندان سپری کرد. با آغاز انقلاب 1357، داریوش فروهر به مبارزات مردم پیوست. وی در دولت مهدی بازرگان وزیر کار و سپس وزیر مشاور بود. وی از آغاز سال  1359به صف منتقدین نظام جمهوری اسلامی پیوست. داریوش فروهر از مخالفین رادیکال نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور بود و خواستار برگزاری یک همه پرسی برای تعیین یک نظام حکومتی جدید برای ایران شده بود. وی به همراه همسرش پروانه فروهر در یکم آذر ماه 1377 کشته شد.


امتیاز دهی به مطلب:
 

به اشتراک گذاری مطلب:
ارسال به دوستانارسال به دوستان
  • -زندگینامه داریوش فروهر

    داریوش فروهر در هفتم ديماه سال 1307 در یک خانواده مسلمان در اصفهان به دنیا آمد. پدر داريوش از افسران ملی ارتش بود که مقارن جنگ دوم جهانی، بدستور انگليسی ها به اردوگاه اسيران جنگی اراک اعزام شد.

    سالهایی که ايران در اشغال نظامی بود دوران آشنايی داريوش با ديدگاههای دکتر مصدق و آغاز زندگی سیاسی او بود. در آن سالها در " دبيرستان ايرانشهر" تهران به مبارزه سياسی روی آورد و با شور آفرينی های نوجوانی، در شانزده سالگی، همدوش با جوانان دانش آموز و دانشجو، به مبارزه با اشغالگران بيگانه و تجزيه طلبان آذربايجان و کردستان پرداخت.

    در سال 1327 داريوش فروهر به دانشکده حقوق راه يافت و به گروه سياسی پان ايرانيست روی آورد. سال بعد، پس از آشنايی بيشتر با مصدق و ديدگاه او، ياری رسانی به جنبش ملی و پيش برد، آرمانهای جبهه ملی را پيشه سياسی ساخت و در انتخابات دوره 16 در راه پيروزی مصدق و هم پيمانانش، به مبارزه پرداخت.

    داريوش فروهر در 3 ارديبهشت ماه  سال 1340، با پروانه اسکندری ازدواج کرد. اسکندری از اعضای انجمن « آناهيتا» بود که حيدر رقابی «هاله» به پشتيبانی حزب ملت ايران، تأسيس کرده بود. در همين انجمن بود که آنها با یکدیگر آشنا شدند و اين آشنايی ، بعدها به پيوندی هميشگی انجاميد. ویرایش این مطلب، یا ارسال نظر